Elsäkerhet

Säkerhetstänk kan rädda liv

Varje år sker det många olyckor som är kopplade till elektricitet. Bränder som orsakats av bristfälliga och farliga elinstallationer är mycket vanliga, likaså personskador i form av stötar.

För att undvika dessa faror är det ett måste att elsäkra hemmet ordentligt, och vi rekommenderar att du hör av dig till en kvalificerad elektriker. El kan vara farliga saker, och lekmän bör inte ge sig in på krångliga och riskabla installationer. Hör av dig till oss om du har några frågor eller behöver hjälp med att förbättra elsäkerheten i ditt hem.

Du har ansvaret för säkerheten

Viktigt att tänka på är det är du som boende som har ansvaret för elsäkerheten i ditt hem. Detta gäller alla eldrivna produkter, från sänglampa till kylskåp. Om du är husägare så är du dessutom ansvarig för alla fasta elinstallationer.

Innan du flyttar så rekommenderar vi att du låter en auktoriserad besiktningsman eller annan person med de rätta fackkunskaperna besiktiga boendet. Som kompetenta elektriker i Norrköping kan vi självklart hjälpa dig med det. Det är det absolut bästa sättet att upptäcka något farligt med elinstallationerna i hemmet. En jordfelsbrytare bör också finnas i varje modernt hem. Vi kan självklart installera en sådan – det är mycket bra försäkring mot elolyckor.

Viktigt att barnsäkra hemmet

Det är även viktigt att barnsäkra hemmet ut elsynpunkt. Sätt petskydd på alla eluttag och se till att inga sladdar ligger lösa. Dra ut eluttagen till brödrostar och andra hushållsmaskiner när de inte används. Se också alltid till att lampor har glödlampa i sig så att inte barn kan stoppa in fingrarna i den strömförande sockeln.

Är du minsta osäker så ska du alltid låta elarbeten i hemmet utföras av en auktoriserad och elbehörig person. Att ge sig på elinstallationer som man inte är behörig att utföra är inte bara farligt – det är faktiskt olagligt också. Kontakta oss i stället – vi kan alltid hjälpa dig med en elinstallation i Norrköping.

elektriker Norrköping

Se upp för felaktig märkning

Ett annat bra säkerhetstips är att se upp för falsk CE-märkning. CE-märkningen är ett bevis på att leverantören har tagit ansvar för produkten, men man måste vara uppmärksam så att det inte är något konstigt med märkningen. Om det verkar vara något mistänkt med märkningen kan det vara värt att vara försiktig, då det kan innebära att produkten inte motsvarar EU:s uppställda krav när det gäller säkerhet.

Vi samarbetar med svensk brandservice och Enöque, vilket ger oss möjlighet att erbjuda ett stort utbud av produkter som ökar både elsäkerheten och tryggheten i stort  i ditt hem. Spisvakter, hjärtstartare, brandsläckare, brandfiltar och brandvarnare finns i detta sortiment. Allt givetvis av högsta kvalitet.

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp med att förbättra elsäkerheten i ditt hem. Det kan visa sig vara en mycket bra försäkring för framtiden.

Ljus, värme och bekvämlighet – vi fixar elektriciteten i ditt hem!