Elektriker

Anlita en elektriker för kvalitetens skull

Är du i behov av en elinstallation i ditt nya boende? Eller behöver du få kompetent service genomförd av din redan befintliga elektriska utrustning? Hör då av dig till oss – vi är en behörig, erfaren och serviceinriktad elektriker i Norrköping.

Även om vissa enklare eljobb går att genomföra av en lekman, rekommenderar vi alltid att du anlitar auktoriserad elektriker för den här typen av arbeten. Det är ett säkert sätt att garantera att hållbarheten blir längre, säkerheten större och dessutom kommer du få mindre problem med försäkringsbolagen om en olycka ändå skulle vara framme.

Särskilt om du har ett äldre hus är det av största vikt att du anlitar utbildat och erfaret folk. Och då är det en bra idé att låta installatören kolla läget redan vid den ordinarie husesynen.  I en ordinarie husbesiktning ingår vanligen inte en elbesiktning.

Var försiktig i fuktiga utrymmen

Även när du ska byta ut ojordade uttag mot jordade så bör en elektriker anlitas. Särskilt viktigt är detta utomhus samt i känsliga utrymmen som kök, tvättstuga, badrum och källare. Viktigt att tänka på är också att aldrig ansluta en ojordad kontakt till ett ojordat uttag!

En osäkerhetsfaktor vid elinstallationer i ett hus är den tidigare ägaren. Det är inte lätt att veta hur den personen som bodde i huset innan du flyttade dit resonerat och hur korrekta elinstallationerna i huset är. Det finns otaliga exempel på farliga elinstallationer som både orsakat bränder och andra personskador.

elektriker Norrköping

Vi rekommenderar en jordfelsbrytare

Vi kan även hjälpa dig att installera en jordfelsbrytare, som mycket väl kan rädda liv om olyckan en gång är framme. En jordfelsbrytare slår snabbt av strömmen om en elprodukt skulle bli ytligt spänningsförande och en person samtidigt rör ett jordat föremål. Den snabba avstängningen minskar risken för personskador och bränder orsakade av elektricitet.

En jordfelsbrytare bör alltid installeras av en certifierad elinstallatör. Vi har den rätta kompetensen och hjälper gärna till med att installera en jordfelsbrytare i ditt hem!

Ljus, värme och bekvämlighet – vi fixar elektriciteten i ditt hem!